ຂ່າວ

1769-OF8C

2020-04-17

1769-OF8CSLC500 (1746/1747), ControLogix (1756), CompactLogix (1768, 1769), FlexLogix (1794), Micrologix 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1734, ໂປແກຼມ RSLogix 500/5000, ໜ້າ ຈໍ ສຳ ພັດ PanelView Plus 2711

Inverter, ການຄວບຄຸມການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນເລີ່ມອ່ອນ

ເຄື່ອງຈັກຜະລິດເຄື່ອງຈັກແບບ DC, ຊຸດອິນເຕີເນັດແຮງດັນຕໍ່າ (PowerFlex 4m / 4/40/400 ac inverter, PowerFlex 70 / 700h / 700S ac), ໜ້າ ຈໍ ສຳ ພັດຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ (2706-p, 2711-k, 2711-m, 2711- p) ຊຸດເລີ່ມອ່ອນໆ 150